Az elveszett mágia

 Nincs olyan ember aki ne hallott volna mágiáról, boszorkányságról, rontásról de mindenkinek megvan a maga felfogása ezekről a dolgokról. Megpróbálok a továbbiakban olyan dolgokra rámutatni amelyek elengedhetetlenek azoknak akik komolyabban meg szeretnék érteni a mágia tudományát. Soha, senki, egy emberélet során nem juthat el odáig hogy mindent megtanuljon a mágiáról. Legyen szó fehér, vagy fekete mágiáról, mindkét esetben olyan előírásokról vagy parancsokról van szó, melyek pszihikai energiáit egy bizonyos cél megvalósítására koncentrálják.Mivel a mágia összetevői túlnyomóan szimbolikus jelentőséggel bírnak, a legjobban sikerült mágikus szertartások értelemszerűen azok, amelyeket maga az érintett személy hajt végre. Minél személyesebben érintett a mágus a varázslatban, annyival hatásosabban képes az erejét a megvalósításra koncentrálni.
 Több száz vélemény és gondolat létezik arról hogy tulajdonképpen mit is jelent egy varázslat ami működik vagy ami nem működik, és mi az a mozgatórugó ami egyetemesen érvényes mindegyikre. Néhány mindenki által elfogadott alapvető szabálytól eltekintve a felfogások rendkívül sokrétűek, de a legjobb próbája egy mágikus rituálénak az, ha végrehajtásra kerül, majd idővel úgyis megbizonyosodunk arról hogy működött avagy sem. A mágikus cselekedetek sikeres kivitelezése csakis rajtunk, embereken múlik, és nem azon bukik el a mágia hogy nem teliholdkor szedtél ilyen-olyan virágot, vagy 4 gyertya helyett ötöt gyújtottál meg. A mágia hatalma bennünk, emberekben van, az összes többi kellék csak szimbológia, hasznosak de éppen nélkülözhetöek.
  Emlékezzünk arra hogy a mágia célja az hogy összpontosítsa az akaratot, a lelkiállapotot, és a tudást egyetlen kompakt erővé, amely egy kis ideig teljesen kitölti az elmédet és csak a várható eredménynek ad szabad utat, konkrétan kijelölve ezáltal a dolgok alakulásának a menetét. Ha ezt néhány perces lelkiállapot képes vagy önmagadban maradéktalanul megvalósítani, akkor a mágikus rituálé, varázslat teljesülni fog, attól függetlenül hogy milyen segédanyagokat használsz emellett, mert a lényeg az elmédben, a szellemed magasságaiban van.
Akkor most kijelenthetjük hogy az a legjobban sikerült varázslat, mágia rituálé, amelyet mi magunk hajtunk végre és személy szerint mi is érdekelve vagyunk benne.


  Akinek csak felületes ismeretei vannak a mágia világáról úgy utalnak rá hogy fehér és fekete mágia. A mágia valójában egyik sem a kettő közül mert a mágia az mágia. Pont. A mágia lényegét a láthatatlan, megfoghatatlan, bennünket mindenfelől körülvevő energiák irányítása képezi az elérendő cél megvalósulása érdekében. Az energiák nem jók és nem is rosszak pusztán léteznek. Az egyetlen kritérium amely szerint kategorizálhatjuk a mágiát "jó" vagy "rossz" rangsorba , az a végrajtó személy szándéka. A tudás, az információ maga semleges. Általában minden olyan kötés amely korlátozza, megváltoztatja az ember szabad akaratát látszólag jó cél érdekében is- meghatározható fekete mágiaként. Az úgynevezett szerelmi kötések, amit a modern boszorkányok manapság is ismernek, és gyakorolják is, valójában egy fehér mágiának beöltöztetett fekete mágia, amit az emberek sokszor önként vállalnak, egy olyan illúziót építve e tevékenység köré mintha ez egy teljesen tisztességes dolog lenne, pedig valójában, ez a szabad akarat lábbal tiprása, olyan mint a csalás, lopás, hiszen ezzel korlátok közé szorítják az embereket, erősen behatárolva ezzel a lehetőségeiket, aminek az a végeredménye hogy egy olyan személy iránt facsarnak szerelmet, akit normális körülmények között soha sem lettek volna képesek szeretni.
  Érdekes módon, ha jól csinálják a kötést, néhány hónapig az eredmények pozitívak de később minden felfordulásba torkollik, eluralkodik a káosz. Ez azért van így mert időben, a szerelmi kötés elévül, veszít az erejéből, intenzitásából, magyarán kezd széthullani és ilyenkor fel szokták " frissíteni" a csomagot, vagyis a megrendelő újra felkeresi a boszorkányt hogy csinálja meg újra a beavatkozást. Tudomásom van egy konkrét esetről, ahol is egy átlagos lány (vagyis hát se nem szép, de csúnya sem, se szegény, se gazdag...) szerelmes lett a környék egyik jóképű facer szépfiújába , aki még csak tudomást sem vett róla, tehát érti mindenki, reménytelen szerelem.
  A lány anyja látva a lánya szenvedését megkeresett egy idős javasasszonyt aki elvégezte a mágikus tennivalókat hogy a fiú szerelemre gyúljon a lány iránt, őt lássa a legszebbnek, legokosabbnak, és felejtse el az összes többit akik a lábainál hevert. A várt siker bekövetkezett, a fiú megszerette a lányt, megkérte a lány kezét, ezt követően feleségül vette, majd 20 évig együtt éltek. Mégis, ahogy félévenként amikor veszekedések kezdődtek kettejük között, a lány anyja, akit a javasasszony előre figyelmeztetett hogy a szerelmi bűbájt "frissteni kell ", fizetett újra a szerelmi kötés fenntartásáért. Húsz év látszólag boldog házasság után, a férj talált magának egy vele egyidős szeretőt akivel összeköltözött, beadta a válókeresetet majd a javak elosztása után soha többé nem törődött a volt feleségével sem pedig a gyermekükkel aki ebben a házasságban született.


  Miért lett a történetnek ilyen szomorú vége? Az öreg javasasszony meghalt a válás kimondása előtt egy évvel. A keserű valóság az, hogy mindketten értelmetlenül áldoztak fel húsz évet az életükből. A fiatalság éveit, a legszebb éveket, és ott van az ártatlan gyermek aki semmiről sem tehet. Szűrd le a tanulságot te magad.
  A történet valódi, hiteles és igaz, és megtörténhet bárkivel úgy hogy a leghalványabb fogalma sincs arról hogy milyen manipulációk áldozata lett valójában, és ezért érdemes tanulmányozni a mágiát azért hogy ki tudd védeni az ilyen támadásokat. A mágiában csak egy törvény van: "Ha nem csinálsz rosszat, akkor csinálj amit akarsz!" Ez azt jelenti hogy a mágus tetteivel nem avatkozik bele mások pszichéjébe, érdekeibe és nem idéz elő fizikai változásokat mások testében.
 Vannak közöttünk olyanok is akik nem követik ezt ez egyszerű törvényt, még a nagy mágus, Aleister Crowley is hátat fordított a törvénynek kijelentve: " Csinálj ami akarsz, ez az egyetlen törvény!" De aki mégis késztetést érez hogy eszerint cselekedjen, maholnap számolnia kell az úgynevezett "Harmadik Törvénnyel" ami ugyanolyan egyszerű mint a fentiek és
kimondja: "Minden amit csinálsz háromszorosan tér vissza hozzád". Úgyhogy minden rosszra irányuló kisérlet vagy mások rossz irányba történő manipulálása elkerülhetetlenül negatív következményekkel jár szinte mindig ( Visszafordulási sokk ) a mágiát végző személy számára, még akkor is ha erős védelmet épít fel ellene vagy, "megvezeti" a visszatérő energiákat egy hamis célpontra, másik személyre.
  A mélyen hívő emberek ez a visszafordulási sokkot egy mennyei büntetésnek hiszik rossz cselekedeteik, rosszakaratuk méltó büntetéseként felfogva azt Istentől, Allahtól, Buddhától-negatív karmát létrehozva saját fejükre. Jó tudni azt hogy mindenki altudata, szelleme, képes valamennyire visszaküldeni a támadóra az ártó energiákat, a forrásukhoz.
 Tehát kell e valaha is fekete mágiához folyamodnunk? Nincs semmilyen racionális ok arra hogy azt feltételezd hogy egy bizonyos helyzet megköveteli a fekete mágia használatát. És pszichikai támadást intézni egy másik mágus ellen ugyanolyan veszélyes mintha lelocsolnád saját magad benzinnel és meggyújtanál egy szál gyufát. Az iyen hiúsági kérdéseket másképp kell megoldani mivel az érintett személyek igen tragikus eseményeknek néznek elébe. Megtörtént, valós eset, hogy két tehetséges mágus akik baráti viszonyban voltak egymással, nem tudták eldönteni hogy kettejük közül ki a jobb, tehetségesebb, erősebb mágus. Adott pillanatban mikor már sok vitán túl voltak
elérkezettnek látták az időt hogy mostmár végérvényesen meg kell tudniuk hogy kettejük közül ki a jobb.  Megegyeztek abban, hogy ugyanazon a napon, ugyanabban az órában minden mágikus tudásukat felhasználva megpróbálják megölni egymást, és aki életben marad, az lesz a jobbik.Megtették mindketten a szükséges védelmi szertartásokat, felkészültek a rituálékra, majd a megbeszélt időben végrehajtották azokat. Az első mágus másnapra szörnyű kínok közepette meghalt. A második ünnepelte a diadalt hiszen eldőlt hogy ő az erősebb. Három nap elteltével azonban hirtelen meghalt, mintha villámcsapás érte volna és többé nem mozdult.
  Meghalt a "visszafordulási sokk" következtében amit a saját mágikus cselekedetei váltottak ki, és amint azt már tudjuk, az eredeti energia háromszorosával tér vissza megalkotójához.
 Az emberek ritkán gondolkoznak logikusan. Ellenben könnyen elcsábíthatóak, és a "fekete" mágiát szívesebben elfogadják mert nem támaszt morális kényszereket és nem igényel aprólékos tervezést. Sokkal könnyebb pusztítani mint ahogy azt valaha is gondoltad volna. Azonban az ár, amit meg kell fizetni egy ilyen gyakorlatért, messze meghaladja a remélt előnyöket.