Pogány mágia

A pogány mágia az elméleti mágia valamint a gyakorlati pogány  praktikák specifikus összessége. A mágiában használatos kellékek és eszközök a pogány mágiában is használatosak éppen úgy mint bizonyos rituálék.
A mágia az a tudomány melynek segítségével tanulmányozhatóak és/vagy kiválthatóak bizonyos mentális mechanizmusok az univerzum segítségével a környezetünkben, emberi sorsok vagy események természetes folyását megváltoztatva, átírva. A mágia olyan eszköz is amellyel az univerzum törvényeit könnyűszerrel tanulmányozhatjuk.
  Egyszerűbben fogalmazva, léteznek olyan mentális mechanizmusok melyek képesek a környezetünkre hatni, vagy más személyekre vagy eseményekre, természetesen bizonyos határok között. Ezek a határok több tényezőtől függenek, de a fontosabb korlátokat az emberi képesség szabja meg, vagyis az hogy mekkora spirituális és mentális erőt tud megmozgatni a cél érdekében az illető, de ide sorolható még a karma, a környezeti behatások is. Ezeket a mentális mechanizmusokat és hatásaikat tanulmányozva amelyeket képesek előidézni, továbbá azt hogy hogyan lépnek kölcsönhatásba az univerzummal és milyen módon kerül továbbításra ez az energia-csomag a világegyetemben és hogyan képes a kívánt mederbe terelni eseményeket és sorsokat, máris elmondhatjuk azt hogy elméleti mágiával foglalkozunk. Ahhoz hogy a gyakorlati részével is megismerkedjünk működésbe kell hoznunk ezeket az erőket vagy másképpen fogalmazva mágikus cselekedetet kell végrehajtanunk. Egy mágikus cselekedetet az elméleti mágiából fakadó rituáléra alapozva hozhatunk létre. A mágikus rituálé célja a szükséges mentális erőforrás felhasználása annak érdekében hogy a kívánt cél megvalósuljon. A mágikus cselekedet ezenkívül végrehajtható még kizárólag a puszta akarat erejével is, de az erre a szintre való emelkedés sok évi gyakorlati tapasztalatot és nagyon sok elméleti tudásanyag megtanulását követeli meg.
  Néhány dolgot ki szeretnék emelni a boszorkánysággal kapcsolatban, mert noha a mágia és boszorkányság között sok hasonlóság van, de ugyanakkor több gyökeres ellentét is. A mentális folyamatok ugyanazok mind a mágiában mind pedig a boszorkányságban mivelhogy ez minden élő lélek sajátossága. A boszorkányságot nevezhetjük még gyakorlati (empirikus) mágiának is mert a boszorkányság hátterében nem áll tudomány, csakis szertartásokra épül. Ezek ismerete generációról generációra száll általában szokásokkal és mélyen gyökerező babonával átitatva, és aminek sokszor semmi köze sincs egy mentális mechanizmus létrejöttéhez. Egy rituálé, mely nem feltételez mentális hatásokat és mechanizmusokat, az vagy egy ünnepi szertartás vagy pusztán koreográfia. Egy rituálé, bármilyen jól is legyen összeállítva, nem használható minden esetben még akkor sem ha látszólag teljesen azonos esetekről is van szó.
  Helytelenül haszálva az eredmény (ha mégis lenne eredmény) eltorzult és nemkívánatos lesz!!!
  Ellenben egy jól összeállított és helyesen elvégzett rituálé a maximális eredményt éri el, mindabból ami elérhető és lehetséges.
  Az univerzum törvényei nem jelképeznek mást mint az univerzumban való létezés mechanizmusait. Ha nem ismerjük ezen mechanizmusokat akkor sohasem fog sikerülni mágikus cselekedetet végrehajtani melynek segítségével elérhetnénk azt amit akarunk. Lehet hogy semmit sem érünk el, de ha mégis lenne eredmény akkor messze elvárásaink alatt marad.
Ezeket a mentális mechanizmusokat felhasználhatjuk specifikus rituálék vagy saját akaratunk segítségével. Annak érdekében hogy mágikus tettet hajtsunk végre a puszta akaratunk által, és anélkül hogy bármilyen rituálét vagy szertartást végeznénk, nagyon sok gyakorlati tapasztalatra és nem utolsó sorban átlagon felüli mentális képességgel kell rendelkeznünk.
  A helyesen és tudatosan használt mágia sok örömöt és elégtételt hozhat.


A pogány vallás

A pogány vallás lényegében egy harmonikus együttélés az univerzummal.

  Azok akik azt választják hogy elméjüket és lelküket felszabadítják a súlyos emberi előítéletek terhe alól azért hogy harmóniában élhessenek a világegyetemmel, pogányoknak nevezzük ezért a pogányság az ő útjuk.
  Az univerzum nem egy isten, nem természetfeletti ahogy isteni sem. Az univerzum az összes létező dolog összessége és azért mert mi is létezünk benne joggal tekinthetnénk isteninek. Gaia a mi földanyánk, az ő jóvoltából létezhetünk. Természetes hogy szeretjük őt, tiszteljük és vigyázunk rá. A többi ismert bolygó mennyire kopár és élettelen, képtelen az élet bármilyen formáját fenntartani. Ezért örüljünk annak hogy Gaia él, gondoskodjunk arról hogy ez így is maradjon, mert az ő halála mindennek a halálát jelenti ami rajta él és virul. Harmóniában élni a Világegyetemmel annyi mint Gaiával harmóniában élni.
  A pogányság a szabadság vallása. Mi valamennyien szabadnak születtünk az univerzumban és jogunk van a szabad élethez egészen addig, ameddig nem korlátozzuk mások szabadságát és természetes jogait. Másokat tiszteletben tartva saját magunknak is megadjuk a kellő tiszteletet.
  A pogány vallás két kölcsönösen egymást kiegészítő részből áll, egyik az Univerzum Törvényeinek nevezett ismeretek összessége, elvek valamint vallásos ünnepek, de egy gyakorlati és elméleti rész is amit Mágiának nevezünk. A mágia az a tudomány melynek segítségével tanulmányozhatóak és/vagy megváltoztathatóak a környezetben zajló események olyan mentális mechanizmusok segítségével amelyek időben - de szinte azonnal is -  képesek olyan energiákat munkába állítani amelyek az Univerzum törvényszerűségein alapulva fejtik ki hatásukat. A fent említett két rész teszi erőssé a mágiát, mivel ezáltal a tudás a cselekvés képességével párosul. A pogány mágia elméleti ismeretekből és a pogány hitvilágból származó gyakorlati szertartásokból áll.
   Nekünk, emberek számára a jó és a rossz nem külső és elvont fogalom, és nincs sok köze más jelenségekhez sem mint például az ártó szellemek vagy hasonlók. A jó és a rossz valamennyiünk gondolataiban egyszerre létezik, következésképpen a jó és a rossz tettek a gondolkodásmódunk eredményei.
  A pogányság volt a legelső vallás ezen a bolygón sok ezer évvel megelőzve a többi vallást, az emberi civilizáció hajnalán amikor az ember még harmóniában élt a természettel.
  A pogányság olyan örökség melyet az őseink hagytak ránk régmúlt időkből melynek segítségével minden embert szabad gondolkodásra bátorítanak és ezáltal bárki megtalálhatja a természetben - vagy az univerzumban - azokat a valós értékeket amely az ő  személyiségének a legjobban megfelelnek.

Nincsenek megjegyzések: