2017. május 15., hétfő

Hogyan ellenőrzi a fekete mágia az emberiséget

 Annak érdekében hogy megmagyarázzuk hogyan uralja egy kis rejtőzködő csoport a világot amelyben élünk - nem nevezem meg őket- meg kell ismernünk a fekete mágiát és azt hogy hogyan használják fel a szabad akaratunk ellen. Ha eltávolítjuk a fekete mágia terhét az emberiségről akkor az képessé válik túllépni rajta és legyőzni azt. Míg a Plútó a Bakban van és a Vízöntő korszakban élünk fel kell használnunk a belső fényünket azért hogy azok fölé emelkedjünk akik le akarnak bennünket nyomni, akikre még hatással van a fekete mágia.  

Mi a Mágia?

fehér mágia#mágia szimbólum#mágia rontás#szerelmi mágia#mágus#varázslat#gyertyamágia#ősi mágia


Általánosságban a mágia szóval azt a próbálkozást írjuk körül melynek specifikus rituáléival bizonyos emberek megpróbálják mások szabad akaratát és események kimenetetelét számukra kedvező módon befolyásolni. A mágia segítségével kapcsolatba lehet lépni más dimenziók energiáival, entitásaival, akár démonokkal amelyeket a mágus saját céljaira használhat fel. A mágusok speciális varázsigékkel, geometriai jelekkel de leginkább saját tudatuk erejével hozzák létre azt az 'energiakoktélt' amely lassan de biztosan fejti ki hatását arra a valóságra, szituációra, emberre vagy embercsoportra amelyek miatt őt létrehozták.

Fekete mágia vs. Fehér mágiaboszorkány#fekete mágia boszorkány#boszorkány rontás#varázslat#black magic

 A fekete mágia és a fehér mágia közötti különbség az, hogy a fekete mágia megsérti az egyének szabad akaratát, és olyan eszközök segítségével éri el célját, amelyek a lelki felemelkedéshez vezető utat blokkolják. Míg a fehér mágia az alkímia és a spirituális értelemben vett transzformáció, a fekete mágia az uralomra, a hatalomra és az irányításra szolgál. Mivel a dualitás világában élünk, mindennek van ellenkezője, így a mágia is lehet fehér illetve fekete.

 Számos mágia definíció származik könyvekből és az interneten is szép számmal fellelhető. Ha mélyebb megértést a akarunk szerezni a mágiáról, amely összeköti a valóságunkat a metafizikai valósággal akkor meg kell értenünk hogy a mágia többet, sokkal többet jelent holmi rituáléknál, pentagrammoknál és varázsigéknél. A mágia valójában egy többdimenziós eszköz, amellyel hatással lehetünk arra az illúzióra, amit látunk, érzünk és hallunk, és ez a hatalom Atlantisz elsüllyedése óta csak kevesek számára maradt fent. A papok és a papnők hosszú éveken át tanulták és gyakorolták ezt a kivételes tudást, hogy azután ők is tovább adják az arra érdemeseknek, hogyan kell a dolgokat a háttérből irányítani vagy az alakatlan energiából valós tárgyakat létrehozni, háborúk kimenetelét befolyásolni, emberek szabad akaratát írányítani.
 

 A mágiát mindig spirituális gondolkodású egyéneknek szánták, akiknek megértették  megnyilvánulási erejét, és képesek voltak felelősségteljesen azt felhasználni. Csak a pap vagy a papsági hierarchia szintjén volt hozzáférés a tudáshoz, mert ezen személyek bizonyították felelősségüket és elkötelezettségüket, hogy tudásukat az emberiség jobbá tételére használják. Noha sokszor lehet arról hallani hogy "minden ember egy" de ugyanakkor ez mégsem annyira igaz mert gyakran nyilvánvaló hogy sokan közülünk a spirituális fejlődés különböző szakaszaiban vagyunk.
 

Hogyan következett be atlantisz bukása

Atlaniszi mágia#mágia#atlantisz gyűrű#atlantiszi szimbólum
 
 Valami történt Atlantiszban aminek soha nem lett volna szabad bekövetkeznie mivel az emberek egységben és kölcsönös megértésben éltek. Azok akiknek birtokában volt a tudás, rituálékkal és fekete mágiával - a papsággal egyetemben - visszaéltek a tudással és hatalmas vagyont halmoztak fel atlantisz lakóinak kárára, és mai ismereteink szerint gyaníthatóan sikerrel is jártak. Az eredménye az lett hogy kapu nyílt meg atlantiszban melyen keresztül a negyedik alsó dimenzió - A Pokol - A pokol teremtményei szabadon átjárhattak atlantiszba, képesek voltak uralni az emberi lények tudatát ahol emberi vér segítségével, amit az emberek - istenként tisztelve őket - megadtak nekik, képesek voltak életben maradni ebben a dimenzióban.

 Atlantiszon elpusztították a civilizációt a technológia visszaéléésszerű felhasználásával és folytatták uralmukat, majd folyamatosan terjdtek inkarnációkon keresztül a bolygón.
Ennek sikere abban állt hogy létrehoztak egy tiszta vérvonalat ideérkezésük kezdetétől, majd lényegüket és képességeiket átvitték egy emberi testbe, ám ez csak úgy sikerülhetett ha fekete mágiát és véráldozati rituálékat alkalmaztak. Ez a vérvonal, pontosabban ezek a vérvonalak ma a legvédettebb vérvonalak a világon. Ezek után már könnyen rá lehet jönni hogy konkrétan kikről van szó.  

 Minden alkalommal amikor az emberiség megpróbált kiszakadni a fekete mágia által létrehozott hamis valóságból - ami elsősorban abban gátolja az embereket hogy önmaguk lehessenek - a sötét hatalom eddig mindíg sikeresen elfojtotta az emberek törekvéseit és még szorosabb ellenőrzés alá vonta. Feltételezések szerint 7000 évvel ezelőtt ezek az embernek álcázott lények az igazságról szóló írásos és egyéb bizonyítékok legnagyobb részét megsemmisítették, elrejtve a mágia hatalmáról szóló feljegyzéseket az átlagemberek elől.

 Az esszénusok majd utánuk a Templomos Lovagrend gondosan őrizte és gyakorolta a fehér mágia hagyományát évszázadokon át, de lassan az ö soraikba is beszivárgott a sötétség, ezután zárt ajtók mögött titkos társaságok folytatták a fekete mágikus praktikákat. A világhatalom megszerzésére irányuló törekvéseik sikeresek voltak, és mind a mai napig sikeresen teszik mindazt amit eddig is. Ezek a lények marionett-bábúként mozgatják az embereket, azt csinálnak az emberek érzéseivel, vágyaival, életükkel amit csak akarnak
hiszen nagyon jól ismerik az emberi természetet, ám ugyanakkor nem engedték, és nem engedik meg ma sem hogy az emberek megismerjék legbensőbb önvalójukat hiszen folyamatosan olyan világban kényszerítenek bennünket élni amely alacsony rezgésszinten tart mindenkit, és ez számukra kulcsfontosságú, mivel ők az alacsony rezgésszintű élőlények életenergiáit felhasználva ellenünk  egyre nagyobb és nagyobb hatalomhoz és befolyáshoz jutnak. Mindezt a legnagyobb titoktartás mellett teszik, hiszen ez a sikerük záloga, és persze a hazugság is.
 

 Az emberiség szorosan kötődik a földhöz hiszen a bolygó alkotóelemeiből jött létre minden emberi test, ugyanakkor a föld és az emberiség együttesen a teremtés forrásához kötődik. Ezeknek a
lényeknek a beszivárgása okozza azt hogy a föld még mindíg egy olyan alacsony rezgésszinten vibrál mint amikor atlantisz elbukott és a sötét lények rászabadultak a földre. Az emberiség fel fog
ébredni a fekete mágia által létrehozott kábulatból és felismeri majd saját tudatosságának tiszta fényét, de ennek alapfeltétele az hogy a félelem fölé emelkedjen, érvényesítse szabad akaratát és folyamatosan az éber tudatosság állapotában legyen.
 

 Az elmekontroll napjainkban hatalmas méreteket öltött, szinte úgy programozzák az emberi agyat mint egy számítógépet. A technológia különböző formáit használják annak biztosítására, hogy az emberek ne ébredjenek fel ebből a kontrollált lelkiállapotból. Nem akarják, hogy az emberek felemelkedjenek egy magasabb tudatossági szintre, elhitetik az egész világgal hogy mindenki szabad holott ennek pontosan a fordítottja igaz. Azok a legnagyobb rabszolgák akikkel el tudják hitetni hogy szabadok. Az elmekontroll és az illúzió manipulálása a fekete mágia egyik formája amely ellenőrzés alatt tartja az emberiséget.

Hogyan szálljunk szembe a fekete mágiával?


 
 Amikor egy ember akár egy másodpercre is tudatossá képes válni és megvilágosodik számára az hogy a tudata egy emberi testben tartózkodik - vagyis hogy a tudat nem hal meg a testtel együtt - akkor nyilvánvaló lesz számára hogy a félelmei alaptalanok, és nem fenyegetheti sem a halál sem pedig más ezen a fizikai síkon. Ezzel a felismeréssel a félelem mélyen gyökerező érzése elkezd feloldódni és megnyílik az út fontos dolgok felismeréséhez. Világossá válik hogy az a valóság amelyet számunkra mesterségesen teremtettek és amelyben kénytelenek vagyunk élni arra hivatott hogy félelmek sokaságával töltse meg az emberi szívet azért hogy ezáltal alacsony rezgésszámon tartsák az emberiséget. De ennek felismerésével már könnyű kijutni a lelki rabszolgaságból. Az a felismerés hogy mi emberek is multidimenziós lények vagyunk - csak egy alacsonyabb rezgési tartományban - már egy jó kezdet ahhoz hogy felismerjük hogy a fekete mágia uralkodik rajtunk. Ahogy haladunk előre a vízöntő korszakban, kinyílik körülbelül 1000 évre egy ablak melynek időtartama alatt a föld rezgése megemelkedik egy olyan szintre ami lehetetlenné teszi a fekete mágia befolyását az emberiségre.

 Addig is amíg ez bekövetkezik, és ha már tisztában vagy vele és tisztán látod hogy mi folyik napi szinten a médiákban, a művészetekben, az írott vagy elektronikus sajtóban, add a tudást tovább hogy hogyan szabaduljon meg mindenki a fekete mágia befolyása alól. Add tovább amit itt olvastál azért hogy jobb legyen neked, a családodnak, a gyermekeidnek és minden embernek, csak akkor számít mindez valamit is ha tömegesen mondunk nemet a sötétség uralmára.

2017. május 3., szerda

Életed minden változása egy döntéssel kezdődik

 Tetteink eredménye döntéseink minőségétől függ, döntéseink minősége helyes megítélésünktől, ez pedig attól hogy mindíg tudnunk kell hogy mit akarunk önmagunktól és a bennünket körülvevő világtól. Egyértelmű hogy ez az ok és okozat törvénye szerint működik. Ez azért van így mert bármilyen cselekmény egy okból fakad amelyet mi indítunk el.
 

 Tetteink következményei a múltbéli eseményekből fakadnak, amelyek arra késztetnek hogy egy meghatározott úton haladjunk
tovább. Mindegyik út egy meghatározott cél felé vezet, ami a sors, mindegyikünk saját élete. Ahhoz hogy megváltozzon az életünk, létfontosságú az, hogy hogyan valósítjuk meg céljainkat. Ha a cél elérése érdekében tudatos, spontán és jól meghatározott hozzáállással viszonyulunk a tennivalóink felé akkor sokkal jobban tudjuk irányítani az eseményeket és következésképpen a sorsunk alakulását is.

Döntéseink következményei

 Amikor meghozunk egy döntést már meg is határozzuk sorsunk alakulását. Gyakran a ma meghozott döntés határozza meg a holnapi közérzetünket valamint életünket a jövőben. Nem mindíg a körülmények alakítják az embert hanem az ember alakítja körülményeket.
 


nehéz döntés#nehéz dönteni#döntésképtelen#cselekvésképtelen#döntés depresszió#bipoláris depresszió


 Könnyű olyan hozzáállást és viselkedést kialakítani amelyek saját elvárásainknak nem felelnek meg, főleg abban az esetben amikor nem igényesen válasszuk meg azt hogy mit és kit engedünk be az életünkbe.

 A helyes döntés mindíg harmóniában kell legyen a mi kívánságunkkal, azaz hogy milyen változást látnánk szívesen az életünkben. Ennek a hozzáállásnak az elsajátítása képes átalakítani az életünket mert ezáltal harmóniába kerül a belső energia a külső kozmikus energiával, ezáltal megkönnyítve utunkon való haladásunkat, az út végén pedig elérni azt amit látni akartunk az életünkben.

Kemény döntés#lehetetlen helyzet#döntéskényszer#döntés meghozatala#jó vagy rossz döntés

Abban a pillanatban amikor egy tudatos döntést hozunk képessé válunk megváltoztatni az életünket. Három olyan alapvető döntés létezik amelyek végső soron meghatározzák az életünket:

1. A  bennünket leginkább foglalkoztató dolgokkal kapcsolatos döntések;

2. A számunkra életbevágóan fontos dolgokkal kapcsolatos döntések;

3. A számunkra kívánatos eredmények megvalósítása érdekében meghozott döntések;

 Döntéseink mindíg befolyásolják a domináns körülményeket amelyekben éppen vagyunk, és azokat a meghatározó lépéseket is melyek a kitűzött célok megvalósításához szükségesek. Mindíg mi magunk döntünk, még azt is mi döntjük el ha a biztos kudarc felé vezető úton  haladunk, noha ezt csak akkor ha a helyzetet helytelenül mértük fel, vagy ha hiányos ismeretek alapján elhamarkodottan döntöttünk.
 

 Azt is eldönthetjük hogy többé sosem bátortalanodunk el ha az élet sikertelenséggel jutalmazza erőfeszítéseinket. Edison, a híres feltaláló így gondolkodott:" És sosem adom fel, mert minden sikertelen kísérlet közelebb visz célom eléréséhez". A lényeg a pozítív hozzáállás.

döntés helyzet#alapvető döntés#nem tudok dönteni#nem lehet eldönteni

Néhány útmutatás ami segít jó döntéseket hozni életed során:

1. Ne feledd hogy döntéseiddel hatalmas mértékben tudod befolyásolni életedet;

2. Tudatosítsd magadban hogy a legnehezebb ám ugyanakkor a legcélszerűbb módja annak hogy céljaidat megvalósítsd az az, hogy helyesen döntesz;

3. A döntések szükségességének felismerése. Amennyire lehetséges ne halogasd a döntések meghozatalát;

4. Mindíg tanulj döntéseidből, vagy döntéseid következményeképpen megvalósult eredményeidből;

5. Meghozott döntéseidet ne változtasd meg, ám ha szükséges, rugalmas azért még lehetsz;

Helen Keller így gondolta: " Az élet egy merész kaland, vagy pedig semmi";

Döntsd el hogy a tied milyen legyen...

2017. április 13., csütörtök

Az anyag nem létezik

 A kvantumfizika feltárta azt amit a régi nagy mesterek tudtak. Az anyag nem létezik. Az anyag fogalma Arisztotelész filozófiájából származik, és ebből a fogalomból jött létre a tudományos anyagelmélet. A dolog lényege az, hogy a világegyetem lényege a tudatosság. Az elgondolás hogy a világegyetem szubsztanciája az anyag, a félelem és kapzsiság kettősségét eredményezi, mert az emberek csendes elkeseredésükben megpróbálnak minél több anyagot, tulajdontárgyat és vagyon felhalmozni.2017. március 7., kedd

Csakrák

Az ember fizikai teste az amiben a vágyai és gondolatai megvalósulnak. Három különleges fontosságú idegvezeték
található a testünkben - egyébként 72 ezer van - a szusumna, ida és pingala. Tudni kell  hogy maga az elme egy nagyon jól működő csapda. És az a különlegessége hogy összesen két dologra van felépítve hogy jobban zárjon, az egyik a vágy, a másik pedig a gyűlölet amelyek egymással váltakoznak és emiatt nem tudjuk megtalálni a kiutat saját elménkből.

Egyik oldalról ennek a két kettősségnek a csapdájában élünk, a másik oldalról pedig az elhúzódó konfliktusok miatt végül ezek a kettősségek komplexusokká érnek. Ez a komplexus megjelenik az alsó három csakrában, és szó szerint megbetegít bennünket. A kitárt karú ember olyan mint egy kereszt. A lelkünk a mellkasunk közepén van. A megvilágosodás azt jelenti hogy a bal és jobboldal, a lenti és a fenti testrész a mellkasban, a lélekben egyesül. Aki nem tudja pszichológiailag visszavezetni a széthúzó késztetéseket, az folyamatosan zavart, energiahiányt, boldogtalanságot tapasztal az életében. A kiegyensúlyozottság akkor érhetö el ha folyamatosan munkálkodunk ezen a négy dolgon.  

A jóga tanítása egy-egy csakrának az üzenete, a tanulnivaló információ megértéséhez és feldolgozásához hét év szükséges. Ebből tudják az indiaiak ősidők óta, hogy az ember várható élettartama az kétszer 49 év. Az egyszerőség kedvéért azt mondják hogy száz évet lehetne élni, de az az ember aki jól gazdálkodik az életével, az a kétszer negyvenkilenc év alatt elérheti a megvilágosodást. Az első hét év a gyökér csakrában telik el, vagyis rajta keresztül vetjük meg lábunkat az anyagi világban. A második hét év a szakrális csakrában, a harmadik a napfonat csakrában,
a negyedik a szív csakrában, az ötödik a torok csakrában, a hatodik a harmadik szem csakrában, és végül a hetedik hét év a korona csakrában telik el.

Amit az ember a legelveszettebb lelkiállapotaiban érez, az a gyökércsakrához köthető. Ez a hely ahol a félelem és a paranoia lakik, továbbá három és félszer felcsavarodva a kundalini energia. Rendkívüli jelentőségű csakra, ha ez az egy nincs legyőzve akkor a többi csakra sem működik. Ha egy rosszindulatú személy tönkre akar tenni valakit akkor a két alsó csakrát célozná meg, mert ha valaki ért a gyökércsakrához, akkor hatalmas mennyiségű félelmet tud előállítani a célszemélyben. Ha az őrületbe akarunk kergetni egy embercsoportot, vagy egy embert, akkor a gyökércsakrát,
vagy egy nagyon rossz házasságban tönkre akarjuk tenni a másikat, akkor állandó szorongás alá kell helyezni, és ez őrülethez vezet. Ez odáig fajulhat hogy egészen abszurd dolgok keletkeznek az ilyen dolgoknak kitett emberek elméjében.

Mondhatjuk hogy a gyökércsakra természetének megértése létkérdés, mert ez felel az ember ép eszéért, a pszichénk
stabilitásáért.  Például egy hirtelen vallásos felindulásból mondhatja az ember hogy számára nem fontosak az anyagi dolgok, de valójában ki fog derülni hogy ez igaz-e, mert ha a felszínen azt mondja hogy nem fontos, mélyen legbelül pedig szorong a dolgok hiányától, egy szó szerinti tudathasadásos állapot alakul ki. Pontosabban fogalmazva az illetőnek van egy morális ideálja - egy hihetetlen paradicsomi ideál vagy küldetéstudat - miközben a személyiség mélyén amit nem világított át, - mondhatjuk úgy is hogy nincs megváltva - és mégis olyan erővel dolgozik a realitás, hogy az ilyen ember belülről szinte szétszakad a két ellentét között, az egymásnak való ellentmondás miatt.

A fizikai túléléssel kapcsolatos dolgok laknak itt amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Két primitív változata van annak ha valaki a gyökércsakrán nem haladt túl. Az egyik az hogy ő maga bánt másokat, a másik a mindent elsöprő félelem, ami szinte teljes cselekvésképtelenséget eredményez az emberben, a teljes megsemmisüléstől való félelmet is átélheti valaki ha a ezek a dolgok el vannak hanyagolva. Önmagunk nevelésében óriási jelentősége van annak hogy valamilyen formában erőre kapjunk és egészséges önbizalmunk legyen, mert ha az egész életet fenyegetésnek éli meg az ember, akkor nem tud sikereket elérni. A modern ember annyira szorong hogy a viselkedésének - és ez inkább az életük virágában lévő emberekre jellemző - kirívó sajátossága az, hogy állandóan dolgozik. Ha valaki a gyökércsakrában el van akadva, munkamániássá válhat, - akkor is ha nincsenek megélhetési gondjai - mert mikor nem dolgozik, olyan pangás, és passzív üresség keletkezik benne hogy szinte zsibbad a tudata. Egyszerűen akkor is nyomja-húzza amikor erre nincs szükség és egyébként pihenhetne, tehát nemcsak nem vágyik a meghittségre de még a szünetek is zavarják, mert csak egyetlen egy helyzetet tud elviselni, azt ahol ő harcol és küzd és ezáltal ő stimulálva van.

 A második csakra az érzékiségé és a szexualitásé, ugyanakkor mégis sokkal több ennél. A szexualitás mellett itt él az anyagi
 termtő erő, továbbá van egy fejlettebb vonása mint a gyökércsakrának, először életünkben valaki fontosabb lesz mint mi. Itt  esünk szerelembe, és legalábbis ameddig a szerelem tart, egy másik embert fontosabbnak tartunk önmagunknál. Az önkifejezés
 is ezen a csakrán keresztül nyilvánul meg. Ugyanitt van az irányítás elvesztésétől való félelem is, aminek a legfőbb jellemzője
 a hihetetlen mértékű féltékenység, a birtoklásvágy. A jógik sokat gondolkodtak azon hogy az ösztöneinken túl, honnan jön az a
nyomás, ami például a második csakrában az embert szexuális tettekre inspirálja. A modern orvostudomány felfedezte azt hogy minden csakra mögött egy belső elválasztású mirigy foglal helyet. Akár férfi, akár női testről beszélünk, a mirigyrendszer hormonjai
bekerülnek a véráramba és minden egyes hormon elvégzi azt a specifikus feladatot amelyre hivatott, és mindezek a biokémiai
folyamatok a csakrákkal szorosan közreműködve zajlanak az emberi szervezetben. Ezáltal a test folyamatosan stimulálva van egy
olyan hatalom által amibe nem lehet morálisan beleszólni. Az adott személy gondolhatja hogy egy nagyon magas lelki síkot szeretne
elérni, de a test nem gondolkodik hanem a végzi a saját dolgát. Hosszabb időre van szükség ameddig az ember képessé válik arra hogy uralja az ösztöneit, de ahhoz először el kell ismernie hogy vannak. Senkitől sem várható el hogy azonnal, egy szép eszmény
nevében hagyjon fel az anyagi élettel, sokkal kívánatosabb és célravezetőbb a középúton járni. Az élet néhány százalékét kötik a testi dolgok, de egyébként az összes többi része teljesen szabad a magasabb szintű megismerésre. Míg valaki a felszínen tökéletes lemondásban él, közben elméjét teljesen gúzsba köti a küzdelem a saját vágyaival szemben, amiről a régi jóga nem is tudta hogy egy hormonális nyomás is van alatta, és minél fiatalabb valaki az evolúció és a fajfenntartási ösztön miatt ez a nyomás annál hevesebb.

A harmadik csakrában él a becsvágy, a törekvés hogy valamilyen elismerést szerezzünk az életben, de mindíg csak a társadalmon
keresztül. Anyagi értelemben a társadalom fölé kerülni és uralkodni fölötte, kíméletlenül kihasználni a kínálkozó lehetőségeket. Nagyon lényeges hogy ugyanakkor itt él bennünk a lázadó, itt haladjuk meg a vallásokat, azt hogy mindíg kioktassanak, és itt van az a kurázsi hogy igenis vannak saját gondolataink, itt formáljuk és innen származik mindehhez való jogunk. Kivéve egyetlen jogot: azt hogy bármit is feladjunk.

2017. március 6., hétfő

A Kristályok Bizonyított Titkai

Gyógyító erejű kristályok krisztus előtt 3-400 évvel már európában is megjelentek, sőt még a bibliában is vannak utalások arra hogy a kristálygyógyászat gyógyító kristályok a drágaköveket  gyógyító célzattal használták. Bármilyen kristályból lehet eszköz. Olyan mintha a periódusos renszer lenne előttünk, pontosan úgy ahogy
gyógyszerész ki kezeli az alap elemekből az aszpirint a fájdalomcsillapítót vagy akár az antibiotikumokat, ugyanúgy a kristályok különböző választékából fel tudjuk építeni az egészséges test teljes háztartását.

Minden betegség három típusú energia miatt alakulhat ki:

1.Vagy hiányzik egy energia
 

2.Több van egy energiából
 

3.Megvan az energia de rosszul van felhasználva

A harmadik eset a legnehezebb. Ebben az esetben gyakorlatilag az egész testet az alapkezelő kristály készletettel ki kell tisztítani, utána megerősíteni újra az energiát, lelkileg a beteget rá kell vezetni arra, hogy mi is az ami miatt ez a betegség kialakult. A betegségek lelki hátterének a feltárása majdnem olyan fontos része a

kristálygyógyászatnak mint maga az eszköztár amivel ezt visszaépíthetjük.

Az emberi testnek hét olyan energiaközpontja van amit a keleti népek úgy hívnak hogy csakra. Minden csakrának csak megvan a maga rezgése, és ezek a kövek az eredeti rezgést állítják vissza. Úgy kell elképzelni hogy a modern fizika már azt mondja ki hogy minden energia. Kutatások alkalmával világszerte mérték egy egészséges szerv rezgését, majd összehasonították egy beteg szerv rezgésével. Az eredmény az volt mindenhol hogy a rezgés nem ugyanolyan egy beteg és egy egészséges szervnél. A kristálygyógyászatban használt kristályoknak a rezgése minden
esetben egy egészséges emberi szervezetben bárhol mérhető egészséges tartományban van. Ennélfogva a gyógykristályok
segítségével helyreállítható az egészséges rezgés és ebből eredően az egészség is.

Fontos megjegyezni hogy az egészség megőrzésében is fontos szerep jut a kristályoknak. Kinek milyen típusú kristály rezgésére van szüksége, azt javasolt magánál tartania/viselnie vagy talizmán, karperec, nyaklánc formájában. Feltétlenül hasznos egy képzett - szeretném kihangsúlyozni - képzett, kristályterapeutától véleményt kérni ezügyben, noha rosszat nem igazán tehetünk azzal ha egy bizonyos ásványt magunknál tartunk a megfelelő periodikus energetikai tisztítás betartásával. Hasznos kellékek, melyeket érdemes beszerezni mert oly sokféle sugárzás és rezgés jár at bennünket a nap minden órájában hogy elkerülhetelenül megbomlik az energetikai egyensúly,  kissebb vagy nagyobb mértékben, attól függően ki hol él és dolgozik.

2017. március 5., vasárnap

Orgon energia

Ezt az energiát lehet koncentrálni és erősíteni, mert az orgon energia valójában mindíg ott van a környezetünkben, csak kissebb mennyiségben. Az orgon terápia lényege a hegyi kristályon alapszik, mert a hegyi kristályok azok, amelyek megőrizték a föld egy nagyon ősi struktúráját.Nagyon keveset változnak a kristályok és nagyon precízen megőrzik szerkezetetüket. Közvetítik felénk rezgések formájában. Ezt a rezgést szervezetünk megtanulta, ismeri erre tevődött rá a társadalom által létrehozott különböző termékeknek a rezgése. Ez az élő szervezet számára perturbációt jelent, ami azt jelenti hogy az élő szervezetek zavarja. És minden olyan módszer, olyan technika amely a régin alapszik, azért van szüksége a szervezetnek mert akkor sikerül önmagát vissza vinni abba az állapotba amelyben létrejött és még sokkal kevesebb energiát használ fel.

Mindennek van egy önrezgése. Egy kristálypohárnak, egy kisebb helyiségnek, bárminek. Az emberi szerveknek és az emberi sejteknek is. Ha meg tudjuk oldani hogy az egészséges sejtek, az egészséges szervek, rezgését elő tudjuk állítani, és ezt közölni tudjuk az élő szervezettel, akkor beállító jellegű beavatkozás tudunk végezni. Ez arról szól hogy ha az ott lévő rezgés mondjuk egy máj esetében eltér a normálistól akkor nyilván fizikálisan is rosszul működik a szervezet. El fogja azt a hatást elérni az orgon készülék hogy visszahúzza normális rezgés-rátába a májnak a működését. De ez egy időben bekövetkezik a vesénknél, ha gyomrunknál, a térdízületnél, vagy bárhol máshol szervezetben.

Az orgon módszert alkalmazzák a víz esetében is. A víznek a jelentősége óriási az élő szervezet számára. Ha a testben lévő víz
rendezett állapotba kerül, két hét leforgása alatt, az történik hogy a test energiával telítődik, ami megkönnyíti bármilyen betegségnek a leküzdését. A modern molekuláris biológiában ismert, minél inkább a szervezetet stresszmentes környezetbe helyezzük, az elősegíti hogy a szervezet nyugalomban legyen, az orgon módszer a stresszt lényegesen csökkenti, meghosszabbítja az életet.

2017. március 4., szombat

Hogyan küzdjem le a félelmet

A szorongás a félelem egyik formája, és nagyon gyakori. Sok embernél a félelem folyamatosan a háttérben húzódik meg. A félelem bizonyos foka - még akkor is ha nem tudatosan - ha teljes mértékben azonosultál az egós elmével, akkor félelemben lesz részed, még akkor is ha azt csak egyfajta háttér érzésként tapasztalod meg. Más formákban is előjöhet a félelem, mint például a düh és harag. Ha a haragot közelebbről megfigyeled, a felszín alatt ott találod a félelemet. Ha félelmet tapasztalsz, rá kell irányítanod a figyelmed, felismerve ezzel hogy félelmet érzel.pánikroham

 

A legfontosabb kérdés ami ilyenkor felmerül: kapcsolódik-e a félelemhez bármilyen jellegű gondolkodási folyamat? Más szavakkal melyek azok a gondolatok amelyeket az elméd termel amikor félelmet érzel? Lehetséges hogy bizonyos gondolatok, amelyekre gyakran és szokásszerűen gondolsz, félelmet keltenek benned. Előrevetíted magad a következő, jövőbeli pillanatba és próbálsz irányítani valami olyat amely felett nincs hatalmad. Például mi fog történni velem? Vagy teremtesz egy képzeletbeli helyzetet a fejedben, amely veszteséggel végződik. Szenvedni kezdesz. Nem most történik ez a képzeletbeli jelenet, de megtörténhet. A kényszeres és ismétlődő gondolkodás általában olyan helyzeteket vetít előre amelyek balul sülnek el. De ezen
helyzetek egyike sem történik éppen most. Talán nem is fognak megtörténni. Gyakran egyáltalán nem történnek meg. És ha esetleg mégis megtörténik, sokkal könnyebb szembenézni az adott szituációval a valóságban, mint az elképzelt helyzettel a fejedben. 


szorongás


Ugyanis a fejedben lévő képekre nem tudsz válaszolni, nem tudsz fizikailag semmit tennni ellene, nem orvosolhatsz egy képzeletbeli helyzetet, csak úgy ha nem gondolsz rá többet. Ha viszont egy tényleges szituáció merül fel, akkor szembenézel vele, figyelsz rá, és megteszed a szükséges lépéseket. De amikor a képzeletedben pörgeted ezeket a helyzeteket, a markukban tartanak, mert ezek a helyzetek  csupán agyszülemények. Meg kell tehát nézned hogy a félelmet az elme teremti-e azzal, hogy félelmet keltő gondolatokat generál, a jövőbe vetítve ezzel magát. Ha ez a helyzet akkor felismered hogy azért érzel félelmet, mert a tested nem tesz különbséget a tényleges helyzet és az elme által kitalált történet között. "Amikor az életkörülményeim kritikussá válnak..." - lényegében ez az amit gondolataid mondanak
neked. 


Pánik félelem terápia


Ekkor a tested elhiszi ennek az igazságát, és úgy reagál mintha ebben a pillanatban veszély fenyegetne. A test nem tud különbséget tenni a tényleges és az elmédben elképzelt tigris között. A valódi fenyegetettséget a gondolataid jelentik. A test ugyanúgy reagál a tényleges veszélyre mint a gondolataid által keltett képzeletbeli veszélyre. Ugyanúgy reagál, izzadni kezdesz, levegőért kapkodsz mert félelemkeltő gondolatok keringenek a fejedben. Ha ezt tapasztalod akkor a gondolataidat kell megfékezned, mert azok okozzák a félelmet. Hogyan fékezd meg a gondolataidat? Úgy hogy felismered ezen gondolatok hiábavalóságát és romboló hatását, majd eldöntöd hogy kilépsz belőlük. Hogyan léphetsz ki belőlük? Először is ne hidd el az elmédnek amikor azt mondja, hogy nem vagy képes kilépni a gondolataidból, gondolkodnod kell ezeken tovább. Nem, egyszerűen kilépsz és veszel egy tudatos lélegzetet, vagy a figyelmedet a tested belső energiamezejére irányítod.
 
Tudatos döntést hozol, hogy elvond a figyelmed a gondolkodásról. Lehet hogy ehhez nagyon ébernek kell lenned, ugyanis lehetséges az is, hogy olyan erős a gondolatok sodrása, hogy képtelen vagy kilépni belőle. A gondolati sodrásnak hatalmas húzóereje lehet, így ha nem tudsz kilépni belőle, legalább ismerd fel hogy ez történik. Olyan állapotba kerülhetsz, hogy még nem tudod magad kiszedni a gondolatokból, de elkezdődhet a folyamat, amelyen keresztül fokozatosan leválaszthatod magad a gondolatok sodrásáról - azzal hogy felismered hogy éppen mi történik. Egy részed ilyenkor tudni fogja hogy ez az egész nem teljesen valóságos. Ez a részed felismeri hogy ezt félelmet az elméd teremti. A korai szakaszokban lehet, hogy még tényleg nem tudsz kilépni a gondolatokból, mert olyan erősen és teljesen magukkal ragadnak, de legalább felismered
hogy a csapdájukban vergődsz. 


A legrosszabb dolog az amikor magukkal sodornak és te erről nem is tudsz, mert annyira azonosultál velük, hogy számodra az egész helyzet teljesen valóságosnak fog tűnni. Tehát ha már tudsz erről, az egy lépést jelent előre. Aztán egy idő után persze enged az energia szorítása, és akkor már mondhatod azt: "Kilépek a félelemteli gondolatok sodrásából mert szenvedek miattuk." És ekkor veszel egy tudatos lélegzetet, majd egy újabbat. Elkezded érezni a tested belső energiamezejét. Úgy érzed mintha hirtelen egy hatalmas terhet engedtél volna el. 

Ez a felébredés egyik formája. Kilépsz a kényszeres gondolkodással való azonosulásból. Ilyenkor valódi felébredés zajlik. Megfigyelheted magadban. Mintha egy rémálomból ébredtél volna fel. Valószínűleg mindenki megtapasztalta már milyen az amikor egy rémálomból felébredünk, mekkora megkönnyebbülés.
Megkönnyebbülsz hogy az ágyadban vagy. Ugyanez történik amikor kilépsz egy félelemteli gondolatból...és jelen vagy. Aztán megfigyelheted, hogy a gondolat finoman vissza akarja húzni a figyelmedet. Egy apró gondolat felmerül, és a kérdés az, hogy követed, vagy nem követed. Ha követed, akkor... az egész kezdődik előlről, de kitartással bárki számára, még egyszer, bárki számára eredményes ez a módszer.