A karma

  A karma szó jelentése az ősi indiai pali dialektusban gyökeredzik (kamma) de a szanszkrit karman szó is hatást, cselekedetet jelent. A karma filozófiája egyszerű és lényegi esszenciája arra vonatkozik hogy amit elvetettünk azt aratjuk le, de a karma mechanizmusai bonyolultak és gyakorlatilag ez érdekel jobban bennünket a mágia keretein belül mert lehetetlen egy dologra hatni anélkül hogy előzőleg teljesen megismernénk. Ráadásul ezen mechanizmusok ismerete mellett szükséges ismerni a gyakorlati tudnivalókat is.
  Az emberek döntő többsége abban a hitben él hogy sorsunk előre el van döntve, a sors útjat megváltoztatni nem lehet, és egy természetfeletti erő rendelkezik létezesünk felett, meghatározva életutainkat, örömünket, bánatunkat ami életünk során ér bennünket. De ez nem így működik!!
  A legnagyobb mértékben ez az emberek tetteitől függ amit életük és előző életeik során tettek. A karma az univerzum egyik törvénye vagy másképp mondva egy olyan mechanizmus melynek segítségével a világmindenség az egyén vagy egy kissebb csoport esetén a létezés folyamatait, szükségszerűségeit egy múltbeli cselekmény-sorozat függvényében, valamint sajátos megítélés-rendszer alapján, továbbá külső faktorok szemszögéből határozza meg.
  A karma megértése és azok a gyakorlati módszerek amelyekkel hatni lehet rá fontosak a mágia szempontjából mint ahogy az is fontos hogy megértsük a világmindenség törvényszerűségeit. A laikusok mit mondananak: mit erdekel engem a karma...vagy: Nem létezik karma. Az hogy mit hisznek a laikusok az az ő dolguk, valamennyi amint veti ágyat úgy alussza álmát. Az értelemmel átszott tudás és cselekvőképesség segíthet egy adott helyzeten fölülkerekedni, de a tudás hiánya sok gondot és bajt okozhat.
   Amikor próbálod megérteni a karmát, gondolj arra hogy az univerzum törvényei abszolút értékek szerint működnek, nem pedig aszerint hogy valamiről az emberek azt gondolják hogy jó-e vagy rossz. Az univerzum szempontjából az a jó ami igazodik az ő mechanizmusaihoz, és az a rossz ami nem igazodik.
  Lényegében, a jó cselekedetek amiket a múltban követünk el rövid idő alatt halmozódnak és a jövőben jó dolgokat hoznak létre számunkra. A rossz cselekedetekkel ugyanez a helyzet. Fennáll a lehetősége annak hogy a múltbeli rossz tettek kompenzálódnak (kiegyensúlyozódnak) ugyancsak a múltbeli rossz csekedetekkel, de csak akkor, ha még nem került sor kompenzálódásra a hatás ellenhatása révén.
  Más szavakkal egy rossz tett negatív karmát eredményez, és miután a vele járó következmények véget értek (olyan dolgok, események, az emberek életében melyekről legszívesebben mindenki boldogan lemondana, vagyis rossz dolgok) a szóban forgó töltés kompenzálódik vagyis inaktívvá válik. Ha ez a bizonyos negatív karmikus töltés egy pozítív karmikus töltéssel kompenzálódik akkor az azt jelenti hogy semlegessé válik, de anélkül, hogy bármilyen rossz dolgot, negatív karmát idézne elő. A rossz tettek önműködően egyensúlyba kerülnek a jókkal, de csak abban az esetben ha kompatibilisak. A karma elégetéséről szóló elmélet nem eléggé helytálló. A karmát elégetni annyit tesz hogy megszüntetjük a jövőben azokat a hatásokat melyeket a múltbéli cselekedetek váltottak ki,  gyakorlatilag a karmikus mechanizmus működésének a megállításáról lenne szó.
  Egy dolog elégetni, vagyis karmikus égetés által megsemmisíteni a karmát, és megint más kompenzálni, vagyis harmonikusan kiegyenlíteni. Sok álmodozó szellemű ember azt reméli hogy elkerülheti a karmikus adósság megfizetését egy olyan személy által aki feloldozza az általa elkövetett rossz tettek alól, melyet a szóban forgó személy ellen követett el, gondolván hogy ezáltal egy erős karma-radírt hozhat létre, vagy esetleg képes erre egyedül és a puszta   képzeletet felhasználva...

   A pogány mágiában több célzott módszer létezik a karma befolyásolására, természetesen a lehetséges határok között. Más szavakkal nem kerülhetjük ki tetteink következményeit, de miért ne tehetnénk könnyebben elviselhetővé azokat, vagy néhányat közülük miért ne kompenzálhatnánk a karmánkban létező pozitívumokkal, amelyek még nem képesek arra hogy számunkra kedvező dolgokat hozzanak létre a pillanatnyi inkompatibilis körülményekből kifolyólag?
  Néhány módszer előnyös hatásokkal jár és alkalmazható, míg mások nemkívánatos hatásokat eredményeznek, ezért használatukat mellőzni kell. A rossz elkerülése érdekében teljes mértékben meg kell érteni ezt a fogalmat, és nem csak a morális értékrend szerint hanem az  univerzum mechanizmusainak prizmáján keresztül is, mert ezek egy abszolút vonatkoztatási rendszert alkotnak. Elsősorban ezen mechanizmusokat felhasználva történik minden, ennélfogva ezt kell elsősorban szem előtt tartani.

  Több kategóriába sorolhatjuk azokat a módszereket melyek segítségével hatni lehet a karmára:

    -azon módszerek amelyek siettetik a  múltbeli negatív karma kiegyenlítődését, de még nem gyakoroltak pozitív hatást, és amelyek nem voltak összeegyeztethetőek a múltban történtekkel abban az időben, de később viszont igen. Ismerünk eljárásokat ahol eleve ki van zárva bármilyen kellemetlen következmény attól függetlenül hogy az adott személy mit fog tenni a jövőben. Nem mindegy meghalni vagy többször egymás után megsebesülni, és ezáltal elkerülni egy fatális véget. Remélem nem gondolja senki hogy így be lehet csapni a halált, vagyis azt aminek születésünk pillanata óta adósai vagyunk...ez csak egy példa volt a karmikus adósság szemléltetésére, amely halálhoz vezethetett volna.

     -módszerek, melyek igénybevételével kiegyensúlyozhatjuk a negatív karmát, ha még nem  is történt jó cselekedet, de nagy valószínűséggel meg fog valósulni. Abban az esetben ha felhasználásra kerül ez a metódus egy olyan ember esetében aki a jövőben mégsem cselekszi meg a tőle elvárható jó tetteket, akkor a hatás amit kivált enyhébb lesz annál mintha nem használták volna ezt a stratégiát.

    - azok a technikák amelyek gátolják az egyensúly kialakulását. Léteznek olyan fogások amelyek esetében a karmikus kapcsolat illetve karmikus gépezet akadályozása valósul meg. Ez a módozat sérti az univerzum karmikus törvényét és súlyos következményeket vonhat maga után. Még vicc okán sem szabad ilyen módszert használni.


Linkgyár linkkatalógus

Nincsenek megjegyzések: