2017. május 15., hétfő

Hogyan ellenőrzi a fekete mágia az emberiséget

 Annak érdekében hogy megmagyarázzuk hogyan uralja egy kis rejtőzködő csoport a világot amelyben élünk - nem nevezem meg őket- meg kell ismernünk a fekete mágiát és azt hogy hogyan használják fel a szabad akaratunk ellen. Ha eltávolítjuk a fekete mágia terhét az emberiségről akkor az képessé válik túllépni rajta és legyőzni azt. Míg a Plútó a Bakban van és a Vízöntő korszakban élünk fel kell használnunk a belső fényünket azért hogy azok fölé emelkedjünk akik le akarnak bennünket nyomni, akikre még hatással van a fekete mágia.  

Mi a Mágia?

fehér mágia#mágia szimbólum#mágia rontás#szerelmi mágia#mágus#varázslat#gyertyamágia#ősi mágia


Általánosságban a mágia szóval azt a próbálkozást írjuk körül melynek specifikus rituáléival bizonyos emberek megpróbálják mások szabad akaratát és események kimenetetelét számukra kedvező módon befolyásolni. A mágia segítségével kapcsolatba lehet lépni más dimenziók energiáival, entitásaival, akár démonokkal amelyeket a mágus saját céljaira használhat fel. A mágusok speciális varázsigékkel, geometriai jelekkel de leginkább saját tudatuk erejével hozzák létre azt az 'energiakoktélt' amely lassan de biztosan fejti ki hatását arra a valóságra, szituációra, emberre vagy embercsoportra amelyek miatt őt létrehozták.

Fekete mágia vs. Fehér mágiaboszorkány#fekete mágia boszorkány#boszorkány rontás#varázslat#black magic

 A fekete mágia és a fehér mágia közötti különbség az, hogy a fekete mágia megsérti az egyének szabad akaratát, és olyan eszközök segítségével éri el célját, amelyek a lelki felemelkedéshez vezető utat blokkolják. Míg a fehér mágia az alkímia és a spirituális értelemben vett transzformáció, a fekete mágia az uralomra, a hatalomra és az irányításra szolgál. Mivel a dualitás világában élünk, mindennek van ellenkezője, így a mágia is lehet fehér illetve fekete.

 Számos mágia definíció származik könyvekből és az interneten is szép számmal fellelhető. Ha mélyebb megértést a akarunk szerezni a mágiáról, amely összeköti a valóságunkat a metafizikai valósággal akkor meg kell értenünk hogy a mágia többet, sokkal többet jelent holmi rituáléknál, pentagrammoknál és varázsigéknél. A mágia valójában egy többdimenziós eszköz, amellyel hatással lehetünk arra az illúzióra, amit látunk, érzünk és hallunk, és ez a hatalom Atlantisz elsüllyedése óta csak kevesek számára maradt fent. A papok és a papnők hosszú éveken át tanulták és gyakorolták ezt a kivételes tudást, hogy azután ők is tovább adják az arra érdemeseknek, hogyan kell a dolgokat a háttérből irányítani vagy az alakatlan energiából valós tárgyakat létrehozni, háborúk kimenetelét befolyásolni, emberek szabad akaratát írányítani.
 

 A mágiát mindig spirituális gondolkodású egyéneknek szánták, akiknek megértették  megnyilvánulási erejét, és képesek voltak felelősségteljesen azt felhasználni. Csak a pap vagy a papsági hierarchia szintjén volt hozzáférés a tudáshoz, mert ezen személyek bizonyították felelősségüket és elkötelezettségüket, hogy tudásukat az emberiség jobbá tételére használják. Noha sokszor lehet arról hallani hogy "minden ember egy" de ugyanakkor ez mégsem annyira igaz mert gyakran nyilvánvaló hogy sokan közülünk a spirituális fejlődés különböző szakaszaiban vagyunk.
 

Hogyan következett be atlantisz bukása

Atlaniszi mágia#mágia#atlantisz gyűrű#atlantiszi szimbólum
 
 Valami történt Atlantiszban aminek soha nem lett volna szabad bekövetkeznie mivel az emberek egységben és kölcsönös megértésben éltek. Azok akiknek birtokában volt a tudás, rituálékkal és fekete mágiával - a papsággal egyetemben - visszaéltek a tudással és hatalmas vagyont halmoztak fel atlantisz lakóinak kárára, és mai ismereteink szerint gyaníthatóan sikerrel is jártak. Az eredménye az lett hogy kapu nyílt meg atlantiszban melyen keresztül a negyedik alsó dimenzió - A Pokol - A pokol teremtményei szabadon átjárhattak atlantiszba, képesek voltak uralni az emberi lények tudatát ahol emberi vér segítségével, amit az emberek - istenként tisztelve őket - megadtak nekik, képesek voltak életben maradni ebben a dimenzióban.

 Atlantiszon elpusztították a civilizációt a technológia visszaéléésszerű felhasználásával és folytatták uralmukat, majd folyamatosan terjdtek inkarnációkon keresztül a bolygón.
Ennek sikere abban állt hogy létrehoztak egy tiszta vérvonalat ideérkezésük kezdetétől, majd lényegüket és képességeiket átvitték egy emberi testbe, ám ez csak úgy sikerülhetett ha fekete mágiát és véráldozati rituálékat alkalmaztak. Ez a vérvonal, pontosabban ezek a vérvonalak ma a legvédettebb vérvonalak a világon. Ezek után már könnyen rá lehet jönni hogy konkrétan kikről van szó.  

 Minden alkalommal amikor az emberiség megpróbált kiszakadni a fekete mágia által létrehozott hamis valóságból - ami elsősorban abban gátolja az embereket hogy önmaguk lehessenek - a sötét hatalom eddig mindíg sikeresen elfojtotta az emberek törekvéseit és még szorosabb ellenőrzés alá vonta. Feltételezések szerint 7000 évvel ezelőtt ezek az embernek álcázott lények az igazságról szóló írásos és egyéb bizonyítékok legnagyobb részét megsemmisítették, elrejtve a mágia hatalmáról szóló feljegyzéseket az átlagemberek elől.

 Az esszénusok majd utánuk a Templomos Lovagrend gondosan őrizte és gyakorolta a fehér mágia hagyományát évszázadokon át, de lassan az ö soraikba is beszivárgott a sötétség, ezután zárt ajtók mögött titkos társaságok folytatták a fekete mágikus praktikákat. A világhatalom megszerzésére irányuló törekvéseik sikeresek voltak, és mind a mai napig sikeresen teszik mindazt amit eddig is. Ezek a lények marionett-bábúként mozgatják az embereket, azt csinálnak az emberek érzéseivel, vágyaival, életükkel amit csak akarnak
hiszen nagyon jól ismerik az emberi természetet, ám ugyanakkor nem engedték, és nem engedik meg ma sem hogy az emberek megismerjék legbensőbb önvalójukat hiszen folyamatosan olyan világban kényszerítenek bennünket élni amely alacsony rezgésszinten tart mindenkit, és ez számukra kulcsfontosságú, mivel ők az alacsony rezgésszintű élőlények életenergiáit felhasználva ellenünk  egyre nagyobb és nagyobb hatalomhoz és befolyáshoz jutnak. Mindezt a legnagyobb titoktartás mellett teszik, hiszen ez a sikerük záloga, és persze a hazugság is.
 

 Az emberiség szorosan kötődik a földhöz hiszen a bolygó alkotóelemeiből jött létre minden emberi test, ugyanakkor a föld és az emberiség együttesen a teremtés forrásához kötődik. Ezeknek a
lényeknek a beszivárgása okozza azt hogy a föld még mindíg egy olyan alacsony rezgésszinten vibrál mint amikor atlantisz elbukott és a sötét lények rászabadultak a földre. Az emberiség fel fog
ébredni a fekete mágia által létrehozott kábulatból és felismeri majd saját tudatosságának tiszta fényét, de ennek alapfeltétele az hogy a félelem fölé emelkedjen, érvényesítse szabad akaratát és folyamatosan az éber tudatosság állapotában legyen.
 

 Az elmekontroll napjainkban hatalmas méreteket öltött, szinte úgy programozzák az emberi agyat mint egy számítógépet. A technológia különböző formáit használják annak biztosítására, hogy az emberek ne ébredjenek fel ebből a kontrollált lelkiállapotból. Nem akarják, hogy az emberek felemelkedjenek egy magasabb tudatossági szintre, elhitetik az egész világgal hogy mindenki szabad holott ennek pontosan a fordítottja igaz. Azok a legnagyobb rabszolgák akikkel el tudják hitetni hogy szabadok. Az elmekontroll és az illúzió manipulálása a fekete mágia egyik formája amely ellenőrzés alatt tartja az emberiséget.

Hogyan szálljunk szembe a fekete mágiával?


 
 Amikor egy ember akár egy másodpercre is tudatossá képes válni és megvilágosodik számára az hogy a tudata egy emberi testben tartózkodik - vagyis hogy a tudat nem hal meg a testtel együtt - akkor nyilvánvaló lesz számára hogy a félelmei alaptalanok, és nem fenyegetheti sem a halál sem pedig más ezen a fizikai síkon. Ezzel a felismeréssel a félelem mélyen gyökerező érzése elkezd feloldódni és megnyílik az út fontos dolgok felismeréséhez. Világossá válik hogy az a valóság amelyet számunkra mesterségesen teremtettek és amelyben kénytelenek vagyunk élni arra hivatott hogy félelmek sokaságával töltse meg az emberi szívet azért hogy ezáltal alacsony rezgésszámon tartsák az emberiséget. De ennek felismerésével már könnyű kijutni a lelki rabszolgaságból. Az a felismerés hogy mi emberek is multidimenziós lények vagyunk - csak egy alacsonyabb rezgési tartományban - már egy jó kezdet ahhoz hogy felismerjük hogy a fekete mágia uralkodik rajtunk. Ahogy haladunk előre a vízöntő korszakban, kinyílik körülbelül 1000 évre egy ablak melynek időtartama alatt a föld rezgése megemelkedik egy olyan szintre ami lehetetlenné teszi a fekete mágia befolyását az emberiségre.

 Addig is amíg ez bekövetkezik, és ha már tisztában vagy vele és tisztán látod hogy mi folyik napi szinten a médiákban, a művészetekben, az írott vagy elektronikus sajtóban, add a tudást tovább hogy hogyan szabaduljon meg mindenki a fekete mágia befolyása alól. Add tovább amit itt olvastál azért hogy jobb legyen neked, a családodnak, a gyermekeidnek és minden embernek, csak akkor számít mindez valamit is ha tömegesen mondunk nemet a sötétség uralmára.

Nincsenek megjegyzések: